Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 21 2011

wingsup
Nigdy nie wiesz, kiedy przyjdzie miłość. Nic na siłę, nie wolno za dużo o niej myśleć. Ale w końcu przyjdzie. I będzie jasne, że warto było czekać...
— Listy do M. <3
Reposted fromiksowa iksowa viadarling darling
wingsup
- zauważyłaś, że ludzie jak gdyby lubią być smutni?
- tak. dlatego kiedy jest im smutno, słuchają smutnych piosenek, żeby było im jeszcze smutniej. żeby smutek nie odszedł zbyt szybko. żeby móc się nad sobą poużalać, z kubkiem gorącej herbaty w zmarzniętych dłoniach.
- a jak jest im wesoło, to słuchają skocznej, radosnej muzyki. to chore.
- ja też tak robię.
- ja też.
Reposted fromnawrocka nawrocka viadarling darling
wingsup
Miłość jest wtedy prawdziwa, gdy nie wiemy dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frometerycznie eterycznie viadarling darling
wingsup
Mężczyźni wolą kobiety ładne niż mądre, ponieważ łatwiej im przychodzi patrzenie niż myślenie.
— Stanisław Jerzy Lec
Reposted fromdriada driada viacolorblind colorblind

November 19 2011

wingsup
Napisać do Ciebie już dzisiaj nie zdążę, dopiero gdy zbudzę się rano.
Dobranoc mój książe, dobranoc, mój książe,
dobranoc, dobranoc...
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromcompromise compromise viapeace peace
wingsup
Był czas, kiedy myślałam, że nie przeżyję. I co? Jakoś przeżyłam. I żyję nadal.

Wniosek? Wszystko jest do przejścia. Trzeba tylko w sobie znaleźć siłę.
Reposted frommusic-girl music-girl viapeace peace
wingsup

Czy można uciekać przed czymś,
do czego się biegnie?
— EDA (collarbones)
wingsup
Nawet gwiazdy płaczą razem z tym, kto płacze w nocy.
— Talmud
Reposted fromdriada driada viaczekoladowamamba czekoladowamamba
wingsup
wingsup
PROSZĘ BĄDŹ, ZWŁASZCZA WTEDY, GDY POWIEM "WYJDŹ"
— parachute.soup.
wingsup
Widzisz, ja nigdy nie prosiłam, nikogo. Ani wcześniej, ani długo po tym.
— to chyba kwestia wychowania, na silną.
wingsup
Mam dosyć fałszywych więzi. 
— ♥Eminem
Reposted frommefir mefir vianouail nouail
wingsup
ta cisza była zbyt głośna, rozumiesz?
Reposted frommefir mefir vianouail nouail
wingsup
Jeśli coś było na tyle ważne, że nie możesz o tym zapomnieć. Wiedz, że musi to do Ciebie wrócić. Może w innej osobie, innym miejscu, czasie.. Ale wróci.
Reposted frommefir mefir vianouail nouail
wingsup
Nie analizujmy, nie interpretujmy. Czujmy.
Reposted frommefir mefir vianouail nouail
wingsup
Ale żadne słowa tego nie opiszą
Co poczuć może człowiek ciemną jesienną nocą.
— Kult
Reposted fromhole-love hole-love vianouail nouail
wingsup
1850 6e27 420
Reposted fromkkas kkas vialajla lajla
wingsup
Świadomość tego, że jest osoba, która Cię kocha, pobudza każdego ranka. Żaden papieros, czy kawa. Myśl ta otwiera oczy i siłą wyciąga Cię z łóżka, bez względu na to, jak ma wyglądać Twój dzisiejszy dzień.  
Reposted fromcompromise compromise vialajla lajla
wingsup
Napiszę sobie na czole 'Wbrew pozorom jestem delikatna i mam uczucia.'
Reposted fromnimfomanka nimfomanka vialajla lajla
wingsup
Wszyscy nosimy różne maski z różnych powodów.
Niektóre maski nakładamy bo tacy chcemy naprawdę być.
Niektóre nosimy bo nie potrafimy zmierzyć się z tym, co jest pod nimi.
Albo dlatego, że inni chcą, żebyśmy tacy byli.
A niektóre maski nosimy, bo mamy nadzieję się ukryć.
Ale problem z noszeniem masek jest taki, że zawsze można je zerwać.
— gossip girl.
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie vialajla lajla
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl